Til kommuner

Jeg tilbyder hjælp til oprydning til borgere i kommunerne med oprydningsudfordringer.
Jeg har tidligere ryddet op med borgere med forskellige diagnoser (somatisk og psykiatrisk) med gode resultater. Jeg kan desværre ikke tilbyde hjælp til borgere med samlemani uden at der er et samarbejde med psykolog indover. Det kræver en helt særlig specialviden at hjælpe mennesker der er udfordret med samlemani.

Er du sagsbehandler, mentor eller bostøtte er du velkommen til at kontakte mig for yderligere information og pris.

ekstremt rod

Borgere med samlemani

I forbindelse med borgere med samlemani anbefaler jeg altid at borgeren får professionel hjælp af en psykolog der er uddannet i at udføre evidensbaseret psykoterapi for samlemani. Når behandlingen er i gang, er der langt større sandsynlighed for at en oprydningskonsulent kan være en støtte senere/sidst i processen.

Jeg kan ikke anbefale at opstarte en oprydningsproces uden støtte og behandling fra psykolog.

Det ses desværre ofte at borgere med samlemani får den forkerte behandling eller der utilsigtet bliver begået overgreb på vedkommende, fordi der er begrænset viden i Danmark omkring hvordan man håndterer og hjælper folk med denne udfordring. Man hjælper ikke borgeren ved tvinge dem til at fjerne rodet eller at ansætte firmaer til at gøre det. Dette er ekstremt smertefuldt for borgeren, og kan gøre problemet langt værre. For at hjælpe borgeren er det vigtigt at han/hun får den rigtige hjælp fra starten, så er chancen for at behandlingen lykkes langt bedre.

Læs denne artikel fra psykologerne Johansen & Kristoffersen om samlemani

I Danmark er der pt. kun et psykologfirma jeg kan anbefale i forhold til behandling af samlemani.

Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen
Solbjergvej 3, 5.
2000 Frederiksberg

Fælles telefon: (+45) 32 13 03 00
Fælles e-mail: info@pjkp.dk

Du kan læse mere på deres hjemmeside om hvilke behandlinger de tilbyder.