Gennem de de senere år er minimalisme kommet mere og mere frem og har fået mere og mere spalteplads i blade og aviser. Og med god grund,
for den minimalistiske tankegang er virkelig spændende, og har inspireret mange mennesker til at ændre deres liv.
Så hvad er det der minimalisme for noget, og kan du bruge det i din hverdag?

Hvad er minimalisme?

Hvis du googler ordet minimalisme, vil du kunne finde artikler om begrebet inden for både kunst, kultur og livsstil.
Dette blogindlæg koncentrerer sig dog udelukkende om minimalisme indenfor livsstil og oprydning.

Den minimalistiske livsstil er kommet mere og mere frem i medierne gennem de senere år efterhånden som
behovet for at skrue ned for hverdagens stress og jag, for mange mennesker blevet større.
Netop stress, meget arbejde og alt for lidt tid sammen med dem man holder af, er blot et lille udsnit af årsager til,
at flere og flere vælger at fokusere mere på et liv med færre distraktioner, og mere fokus på det der betyder noget for den enkelte.

Minimalisme

Der findes ikke en specifik brugsanvisning eller vejledning, der beskriver hvad man skal gøre,
eller hvordan man skal leve eller bo, for at kunne kalde sig minimalist.
For minimalisme handler ikke om, at man kun må eje fx 200 ting, og helst skal bo på 25 m2.
Minimalisme handler om at finde ind til kernen af hvad der er vigtigt for den dig.
Dette gør du ved at skabe et liv der føles mere frit og fjerne alt der er overflødigt.

For mange har det betydet at de har givet slip på en masse fysiske ting, og mange har også valgt at flytte i mindre boliger,
for at give plads, økonomi og råderum til andre ting der føles vigtigere end materialistiske goder.

Oprydning og minimalisme går hånd i hånd

Som tidligere nævnt handler minimalisme ikke om at bo med så få ting som muligt,
men om at være bevidst om hvilke ting du vælger at omgive dig med og hvorfor. Her går oprydning og minimalisme hånd i hånd, for det at leve et liv med det vigtigste fordrer at man giver slip på det der er unødvendigt.
Her kommer oprydning ind i billedet. For rod skaber ikke følelser som frihed og glæde.

Tværtimod.

Mange mennesker køber masser af ting for at prøve at udfylde en følelse af tomrum.
Uanset hvor mange ting der købes, forsvinder følelsen kun for en kort stund, for derefter at dukke op igen.

For ting gør ikke nødvendigvis livet bedre eller lettere.
Slet ikke hvis man har alt for mange af dem.
Når man har for mange ting, opstår der nye og langt mere besværlige udfordringer.
Udfordringerne kan være alt lige fra pladsproblemer, fordi der er for mange ting på for lidt plads, ting der forsvinder i mængden, ting der går i stykker fordi man kommer til at træde på noget der ligger på gulvet, til at skam over at hjemmet er kommet til at virke overfyldt, kan medvirke til at der ikke længere inviteres gæster.

For at komme rodet og dets udfordringer til livs, vil du skulle tage seriøst stilling til dine ting, og kun gemme de ting du bruger og/eller de ting du virkelig elsker, for at få tyndet ud i alle de overflødige bunker, som er opstået gennem tiden.

Hvad kan du bruge minimalisme til?

Minimalisme er en livsstil som kan lede til stor frihed, ved at give dig selv lov til at mærke efter hvad der giver dig glæde, og eliminere de ting der ikke gør. Her i blandt kan det, udover at give slip på fysiske ting, også være oprydning i sociale medier, omgangskreds, gøremål, fritidsinteresser og meget andet.
Det handler om at tage aktive valg i forhold til hvad der giver dig oprigtig glæde, og hvad der i virkeligheden ikke gør.

I din hverdag kan minimalisme være med til at gøre din hverdag lettere, ved at du:

  • får sorteret alt det fra som fratager tid og glæde
  • får mere tid til det du gerne vil
  • bliver mere opmærksom på hvad der giver dig glæde
  • bliver mere bevidst om hvad du køber
  • sparer penge, fordi du er bevidst om, hvad du bruger penge på
  • du får ryddet op i dit liv

Vil du lære mere om minimalisme?

Minimalisme

Vil du gerne høre mere om minimalisme, så har jeg lavet et helt tema om emnet som hedder “Hvad kan du lære af minimalisterne?”.
Temaet får dig til at kigge på dine egne ting med andre øjne, og giver dig inspiration og ideer til at fjerne de ting, der er overflødige i dit liv.
Du får også et worksheet med 30 konkrete opgaver med ideer til minimalistisk oprydning, der viser dig hvor du kan fjerne overflødige ting i dit liv.

Du kan få adgang til temaet på 2 måder ved at melde dig ind i Oprydningsklubben VIP, hvor du samtidig får adgang til en masse andre spændende oprydningstemaer, online sparringer på Zoom med de andre medlemmer, og en masse andet spændende indhold.