Online shop

Få adgang til min viden online

Her kan du købe mine online oprydningskurser m.m.

Oprydningsshoppen

Oprydningsshoppen

Din genvej til et hjem uden rod

I Oprydningsshoppen har du mulighed for at købe online kurser, online sparring der kan hjælpe dig videre med din oprydning og enkelte temaer om oprydning.
I Oprydningsshoppen er det ligeledes muligt at købe oprydningskonsultationer, adgang til oprydningschallenges m.m., og fremadrettet vil det også være her, der vil blive solgt adgang til foredrag, kurser etc., som lige nu er i støbeskeen.

Besøg endelig Oprydningsshoppen og skriv gerne til mig hvis du har bestemte ønsker til emner, du godt kan tænke dig, at jeg laver et tema, foredrag eller kursus omkring.